AHLAK

AHLAK
(Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, kimi saadeti, kimi de vazifeyi ahlâkın temeli saydı. İslâm ahlâkı ise ahlâkın temeli Allah'ın emrine uygunluğu ve gaye olarak da Allah rızas

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • ahlak — àhlāk m <G ahláka, N mn ahláci> DEFINICIJA reg. 1. ćud, narav 2. moral, lijep odgoj ETIMOLOGIJA tur. ahlȃk ← arap. <mn> aḫlāq ← ḫulq: ćud, narav …   Hrvatski jezični portal

  • ahlak — is., ç., Ar. aḫlāḳ 1) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Ç. Altan 2) İyi nitelikler, güzel huylar Bu şoförler hepinizin ahlakını bozdu. M. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahlâk — (A.) [ قﻼﺧا ] huy, ahlak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • AHLÂK-I HAMİDE — Beğenilen güzel ahlâk.(Hz. Muhammed (A.S.M.) bütün ahlâk ı hamidede en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi...... Onda içtima etmiş ahlâk ı hamidedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ahlak yasası — is., fel. Ahlak işlerini belirleyen, uyulması ahlak açısından gerekli olan genel ve geçer kural …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahlâk -ı amelî — [ ﯽﻠﻤﻋ قﻼﺧا ] uygulamadaki ahlak anlayışı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ahlâk -ı nazarî — [ یﺮﻈﻥ قﻼﺧا ] teorideki ahlak anlayışı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • AHLÂK-I FÂZILA — İyi ahlâk, faziletli huylar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ahlak bilimi — is., top. b. Töre bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ahlak dışı — sf. Töre dışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”